Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over uw ervaringen met Eenvoudig Gezond of als u vragen heeft over bijvoorbeeld een behandeling wil ik dat graag van u vernemen.

Het is altijd het beste als u een klacht over de behandeling eerst direct met mij kunt bespreken. Ik sta daar altijd open voor maar als u om welke reden dan ook dat liever niet wilt dan kunt u zich wenden tot NIBIG.

Mijn NIBIG registratie nr is 528189 en via dit website https://nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient/ vindt u verdere aanwijzingen.