Privacyverklaringen

PRIVACYVERKLARING BEDRIJFSVOERING

Eindhoven, 28 mei 2018

Praktijk Eenvoudig Gezond. 


Contactgegevens Rob Esser, solopraktijk, ZZP’er, Gerretsonlaan 64, 5624JR Eindhoven. Telefoonnummer 06 3066 9200.
 Mailadres rob@eenvoudiggezond.nl

Praktijk Eenvoudig Gezond verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Bij uitvoering van een overeenkomst of van een wettelijke verplichting.

Onderstaande gegevens worden opgenomen in uw dossier:
Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, postcode, burgerlijke staat, geslacht man/vrouw, naam huisarts, naam verwijzer, datum aanmelding en naam behandelaar (Rob Esser) De gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens is dat geen dossier kan worden aangemaakt, en geen contact kan worden gelegd met verwijzer en/of huisarts.
 De medische gegevens ben ik wettelijk verplicht te bewaren voor de duur van 15 jaar. De verkregen informatie via het aanmeldformulier op mijn website wordt na verwerking (7 dagen) in de praktijksoftware meteen verwijderd.

 

U heeft ten alle tijden :

  • Het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens of een deel ervan:

  • Google Analytics (zie privacy verklaring website) voor verwerking van web-gegevens.

 

PRIVACYVERKLARING WEBSITE

www.eenvoudiggezond.nl

Rob Esser  Traditionele Acupunctuur / Scenar Therapie

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT mbt de website

Praktijk Eenvoudig Gezond kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eenvoudig Gezond en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eenvoudig Gezond verstrekt.

Eenvoudig Gezond kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Praktijk Eenvoudig Gezond GEGEVENS NODIG HEEFT

Praktijk Eenvoudig Gezond verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

HOE LANG Praktijk Eenvoudig Gezond GEGEVENS BEWAART

Praktijk Eenvoudig Gezond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Praktijk Eenvoudige Gezond verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en waarbij u daarvoor duidelijk toestemming hebt gegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Praktijk Eenvoudig Gezond worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Eenvoudig gezond gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Praktijk Eenvoudig Gezond maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Praktijk Eenvoudig Gezond bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe dit website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Praktijk Eenvoudig Gezond te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Eenvoudig Gezond heeft hier geen enkele invloed op.
Praktijk Eenvoudig Gezond heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk Eenvoudig Gezond verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rob@eenvoudiggezond.nl Praktijk Eenvoudig Gezond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Praktijk Eenvoudig Gezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Eenvoudig Gezond maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Eenvoudig Gezond verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Eenvoudig Gezond op via rob@eenvoudiggezond.nl.

Www.eenvoudiggezond.nl is een website van Praktijk Eenvoudig Gezond.

 

Praktijk Eenvoudig Gezond is als volgt te bereiken:
Postadres: Gerretsonlaan 64, 5624JR Eindhoven.
Vestigingsadres: Gerretsonlaan 64, 5624JR Eindhoven.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67422934
Telefoon: 06 3066 9200
E-mailadres: rob@eenvoudiggezond.nl