Scenar

Het woord SCENAR staat voor “Self-Controlled Energy-Neurologic Adaptive Regulation” oftewel “Zelfregulerende Energetisch-Neurologische Adaptieve Regulatie”. Het is een opmerkelijke Russische uitvinding die begon in de jaren zeventig en nog steeds in ontwikkeling is.

Scenar is een uitkomst voor hen die niet op naalden gesteld zijn en is in feite een vorm van acupunctuur zonder naalden.

Er is in Rusland veel onderzoek verricht naar hoe het lichaam omgaat met datgene wat ons uit balans brengt en hoe het zichzelf in stand houdt en geneest. Dit wordt de Adaptieve Reactie genoemd. Deze adaptieve reactie wordt door diverse oorzaken niet altijd voltooid en dit leidt tot ziektes. Het lichaam kan ook een probleem “isoleren” zoals men bijvoorbeeld in noodsituaties geen pijn voelt bij ernstig letsel. Russische literatuur geeft aan dat scenar het lichaam weer bewust maakt van een bestaand probleem. Het activeert opnieuw de neurologische banen en andere mechanismen die nodig zijn om tot een gezonde oplossing te komen.

Grondlegger is Dr Alexander Karasev. Scenar is het resultaat van uitgebreid medisch onderzoek naar behandelingsmethoden waarbij men geen gebruik hoeft te maken van medicijnen. Dit is belangrijk voor o.a. de ruimtevaart. Deze richting van onderzoek kwam voort uit het besef dat het elektrische deel van het lichaam, denk aan zenuwstelsel en elektrische prikkels tussen cellen, even belangrijk zijn als het chemische gebeuren en het chemische gebeuren in feite dicteren. Onderzoek leidde bovendien tot het inzicht dat lichaam en geest onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn en dat het een het ander zeer sterk kan beïnvloeden.

Bij het gebruik van de Scenar dringt een zeer licht elektrisch stroompje met speciale karakteristieken door de huid. Het kan nauwelijks worden gevoeld maar het zenuwstelsel en het omliggende weefsel reageren. Deze reactie wordt door het apparaat gelezen en verwerkt waarna een nieuw signaal wordt afgegeven. Dit alles in fracties van seconden. Zo komt er een communicatie op gang tussen het apparaat en het lichaam.

Tegelijkertijd worden onder invloed van het scenar signaal biochemische stoffen gevormd onder de huid. Deze worden peptiden en neuro-peptiden genoemd en zijn hormoon-achtige stoffen die vervolgens worden opgenomen in de bloedsomloop. Deze zorgen voor een kettingreactie die zo’n 24 uur lang kan doorlopen.

Scenar kan voor de meeste gezondheidsproblemen worden ingezet en is vergelijkbaar met traditionele acupunctuur. Mits correct toegepast volgens door onderzoek bepaalde richtlijnen spreekt het de oorzaak van het probleem aan en ondersteunt het het lichaam op de weg tot genezing.

Het lichaam heeft echter niet altijd voldoende reserves om het genezingsproces in stand te houden. Maar gedurende de laatste 10 jaren heeft de technologie een enorme stap verder gezet door de ontwikkeling van ‘Cosmodic’ (‘Alles omvattend’ in het Russisch). Dr Karasev geeft aan dat Cosmodische therapie de communicatie tussen cellen leest. Het leest daarbij de bestaande genezingsactiviteiten en geeft energie aan het lichaam om deze processen te voltooien. Hierdoor wordt ons genezingsvermogen op significante wijze ondersteund en versterkt.

Aangezien Scenar/Cosmodisch de algehele coherentie van lichaam, geest en emoties bevordert kan het daardoor ook ons vermogen om met dagelijkse spanningen en inspanningen om te gaan effectief versterken. Het kan ons sterken in het oplossen van ongedefinieerde of vage algemene problemen maar ook met meer specifieke problemen zoals letsel na ongeluk in sport of  met langdurige chronische problemen. Het leidt naar de “feel good” factor.

Het scenar apparaat zelf kan ook worden gebruikt om de precieze plaats voor stimulatie te vinden in de gegeven omstandigheden. Op deze wijze kan het lichaam zelf aangeven waar het beste te assisteren voor een goede aanpak. Dit voor zowel lokale alsmede interne, mentale en/of emotionele aandoeningen.

In Rusland wordt het ook elektronische homeopathie genoemd vanwege de wijze waarop het het lichaam naar zichzelf terug spiegelt door de communicatie.

Het is geschikt voor alle personen, van baby tot de oudste of zwakste persoon. Alleen degene met een pacemaker kunnen van deze benadering slechts gedeeltelijk profiteren.

Article “Medisch Dossier” https://www.body-scan.nl/wp-content/uploads/pdf/medisch-dossier-over-de-scenar.pdf

Artikel “De Optimist”: https://theoptimist.nl/helende-impuls-van-scenar-technologie/